k12

מכונה מדגם K-12 מכונה למיון ובדיקת שטרות לפי קריטריונים של בנק ישראל לעבודה מאסיבית ורציפה .


מפרט  טכני:

 •  12 תאים + 1 תא דחויים , בדיקת איכות השטר עפ”י רגולצית בנק ישראל.
 •  מהירות ספירה כ- 900 שטרות בדקה (כ- 54,000 שטרות בשעה)
 •  תכולת מגש כניסה – כ 1000 שטרות
 •  תכולת מגש יציאה כ – 200 שטרות
 • כיסים / תאים + 1 ריג’קים ( סה”כ 13 תאים)
 • תכולת מגש שטרות דחויים – כ – 250 שטרות

 תכונות עיקריות

בדיקת שטרות מזויפים, ספירה לפי ערכים , מיון לפי עריכים , מיון לפי סוג , מיון לפי פרמטרים של בנק ישראל
ראוי ולא ראוי , מיון עבור ATM , מיון לפי תמונות , מיון לפי צדדים.

 • סוגי גלאים – גלאי ראוי ולא ראוי , גלאי נייר דבק, גלאי אינפרא אדום , גלאי סוג, גלאי מגנטיות.
 • ניתן לקבל עד 3 סוגי מטבעות שונים על כל מכונה –  אופציה בתשלום
 • מדפסת חיצונית – אופציה בתוספת תשלום
 •  חיבור למחשב RS232 .

מיוצרת במפעלי חברת  LAUREL BANK MACHINES CO. LTD   ביפן

 • אחריות ל 12 חודשים.
 • דיוק בספירה .
 •  בדיקת מזויפים
 •  זיהוי שטרות כשרים .
 • יכולת הפרדה בין שטרות כשרים/מזויפים .
 • מיון שטרות על בסיס מדד איכות השטר .
 • מיון שטרות  על פי מדד הפגמים המכניים.

 

 

 

 

 

 

Twitter Facebook